carousel1 carousel2 carousel3 carousel4 carousel5

  

Lyro aligner
Η ιστορία του μηχανήματος είναι πρόσφατη: 
Τα πρώτα μηχανήματα είχαν την μορφή της εικόνας 1.
Τα πρώτα κλινικά αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά,
τουλάχιστον όσον αφορά στην άπω μετακίνηση.
Αλλά σκεφτήκαμε ότι ήταν περιττή
η παρουσία της εξελίκτρας στο Nance button και
πάνω απ'όλα σημειώσαμε ότι το πρόβλημα με αυτού 
του είδους το μηχάνημα ήταν πάντα η απώλεια της
στήριξης. Χάρη σε αρκετές προσπάθειες επιτύχαμε
να δημιουργήσουμε μια ικανοποιητική έκδοση του
FIRST CLASS , το οποίο όπως βλέπετε στις εικόνες
2 κι 3 είναι εντελώς διαφορετικό από την αρχική του
μορφή. Αυτή είναι η έκδοση η οποία εφαρμόστηκε
ευρύτατα κλινικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ FIRST CLASS

 

Το FIRST CLΑSS αποτελείται από 4 δακτυλίους και
Μια παρειακή πλευρά.

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

Δύο δακτύλιοι τοποθετούνται στους 1ους άνω γομφίους και δύο δακτύλιοι στους 2ους προγόμφιους ή στους 2ους νεογιλούς γομφίους.(εικ.2,3 ). Αυτή είναι η πρώτη σημαντική διαφορά του FIRST CLASS από τα το άλλα μηχανήματα για άπω μετακίνηση. 
Στη πραγματικότητα , η πιθανότητα τοποθέτησης του πρόσθιου δακτυλίου στα νεογιλά δόντια με απορρόφηση ριζών , επιβεβαιώνει ότι δύναμη αντίδρασης που αναπτύσσεται από τη βίδα εξουδετερώνεται κυρίως από αυτό το υπερώιο σύστημα , μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο απώλειας στήριξης .(εικ.4,5 )

 

ΠΑΡΕΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ


Στη παρειακή πλευρά των δακτυλίων , η βίδα πρέπει να
Συγκολληθεί (ενεργό μέρος ). Το Splint ring πρέπει να
Τοποθετηθεί στον δακτύλιο του προγομφίου. Το Splint ring
Είναι ένα δακτυλίδι που παίζει το ρόλο του οδηγού της βίδας

ΥΠΕΡΩΙΑ ΠΛΕΥΡΑ


Η υπερώια πλευρά του μηχανήματος είναι ένα Nance button
το οποίο έχει παραλλαχθεί τόσο όσον αφορά το μέγεθος του
αφού επεκτείνεται προς τους πλάγιους τομείς , όσο και στο
σχήμα του αφού έχει πάρει μορφή πεταλούδας, ώστε να
προσδίδει μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τη διάρκεια της 
φάσεις του μπλοκαρίσματος.Το σύρμα είναι 0.010*0,045΄΄
και μορφοποιείται σε ένα κομμάτι, με σκοπό να αποφύγουμε
κάποιο σπάσιμο και τις πολλές συγκολλήσεις.
Στην υπερώια πλευρά του δακτυλίου του γομφίου, συγκολλά-
ται ένα κομμάτι σωληνίσκου 0,045'',ώστε ο βραχίονας της
πεταλούδας να μπορεί να εισέλθει και οδηγήσει την άπω 
μετακίνηση του γομφίου κατά τη φάση ενεργοποίησης

αποφεύγοντας κινήσεις στροφείς (εικ. 7 )

μεταξύ γομφίου και προγομφίου υπάρχουν:
1.ένα στοπ το οποίο είναι παθητικό κατά τη διάρκεια της 
άπω μετακίνησης και γίνεται ενεργό μόνο κατά τη διάρκεια 
της φάσης του μπλοκαρίσματος. Αυτό το στοπ μπλοκάρει
το μετακινηθέντα γομφίο.
2. ένα ελατήριο 0.010*0.045''μήκους 10 mm, το οποίο στην
αρχή της άπω μετακίνησης , είναι εντελώς συμπιεσμένο και κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης αντενεργεί στη παρειακή βίδα και εμποδίζει τη στροφή του γομφίου και την ανάπτυξη οπίσθιας σταυροειδούς σύγκλεισης.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το FIRST CLASS μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε μικτές όσο και μόνιμες οδοντοφυΐες . Η στήριξη μπορεί να επιτευχθεί στους 2ους προγόμφιους η στους 2ους νεογιλούς γομφίους. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του FIRST CLASS είναι η επίτευξη της άπω μετακίνησης των γομφίων χωρίς στροφές ακόμα και με τη παρουσία 2ων γομφίων που έχουν ανατείλει (εικ.14,15)

To FIRST CLASS ενδείκνυται στις παρακάτω κλινικές 
Περιπτώσεις:
*Ανωμαλίες σύγκλεισης ΙΙης τάξης συνδυασμένες με σκελετική 
ή οδοντοφατνιακή πρόταξη. ( Τάξη ΙΙ, κατηγορία 2 )
*Σκελετικές ανωμαλίες ΙΙης τάξης, η έλλειψη συνεργασίας 
περιορίζει την ορθοπεδική θεραπεία στοχεύοντας στην μείωση
της ανεπιθύμητης ανάπτυξης της άνω γνάθου.
*Ανωμαλίες σύγκλεισης ΙΙης τάξης με ατέλεια της άνω γνάθου
όταν είναι αναγκαίο να αυξήσουμε το μήκος του άνω τόξου.
*Περιπτώσεις με συνωστισμό.
*Περιπτώσεις με ανάγκη άνοιγμα χώρων εξαιτίας αγενεσίας η
προηγούμενων εξαγωγών

ΚΛΙΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

 

Στις μέρες μας έχουν θεραπευτεί 109 περιπτώσεις ΙΙης τάξης με ταχεία άπω μετακίνηση γομφίων , 61 γυναίκες και 48 άνδρες.
Η ηλικία κυμαινόταν από 7-8 έως 14-15 χρόνων.
Η απαιτούμενη μετακίνηση στις περιπτώσεις που θεραπεύσαμε ήταν από 4,8 mm.Στις 26 περιπτώσεις που απαιτούσαν μετακίνηση άνω των 5 mm, τοποθετήσαμε καινούργια βίδα, μετά την ενεργοποίηση των 5mmτης βίδας.
Το νέο FIRST CLASS ξεπερνά αυτό το όριο αφού επιτρέπει
μετακίνηση άνω των 10mm. Ο μέσος χρόνος της μετακίνησης ήταν 52 ημέρες με ανώτερο και κατώτερο όριο τις 105 και 52 ημέρες αντίστοιχα.


ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Άρρεν ασθενής, ηλικίας 12 χρονών και 2 μηνών.
Κεφαλομετρικές μετρήσεις έδειξαν σκελετικές σχέσεις
Ιης τάξης. (εικ.16 )Υπάρχει μια αξιοσημείωτη αύξηση στην 
οριζόντια και στη κατακόρυφη πρόταξη των προσθίων δοντιών.

(εικ.19-18-19 ).

 

 
Η ανάλυση της σύγκλεισης δείχνει σχέση 
γομφίων ΙΙης τάξεις , 5 mm στα δεξιά και 1mm στα αριστερά
με αυξημένη κατακόρυφη πρόταξη. 
Το μηχάνημα τοποθετήθηκε στο άνω τόξο, και η απαιτούμενη 
μετακίνηση καθορίστηκε σε συνολικό χρόνο 97 ημερών.
(εικ.20,21,22,23,24,25,26,27,28 ).
 
 
 

Οι κεφαλομετρικές μετρήσεις
(εικ.29,30,31 ),δείχνουν μια σταθερότητα του προσθίου τόξου
με τη μετακίνηση των 1ων άνω γομφίων.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ FIRST CLASS

Συμπερασματικά ,η χρήση του αυτού μηχανήματος έχει τα
Ακόλουθα κλινικά πλεονεκτήματα:
1. Παρέχει μια ταχεία άπω μετακίνηση των 1ων ( και 2ων )
γομφίων ακόμη και όταν οι 2οι γομφίοι έχουν ανατείλει
πλήρως.
2. Μειώνει τη διάρκεια της θεραπείας σε ανωμαλίες ΙΙης
τάξης χωρίς εξαγωγές.
3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μόνιμες και σε μικτές
Οδοντοφυΐες.
4. Μετακινεί τους γομφίους χωρίς να προκαλεί καμία στροφή.
5. Δεν προκαλεί απώλεια της στήριξης ,ούτε αλλάζει την 
κάθετη διάσταση .
6. Μετά τη χρήση του για τη διαδικασία της άπω μετακίνησης ,
μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μια μονάδα στήριξης με 
σκοπό να ολοκληρώσει την μετακίνηση των προσθίων δοντιών.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η άπω μετακίνηση των άνω γομφίων είναι το πρώτο στάδιο
στη θεραπεία της ανωμαλίας ΙΙης τάξης χωρίς εξαγωγές .
Με σκοπό να επιτύχουμε τέτοια μετακίνηση υπάρχουν πολλά
μηχανήματα διαθέσιμα . Για πολλά χρόνια ήταν γνωστή η χρήση
των εξωστοματικών τόξων τα οποία απαιτούσαν την αμέριστη
συνεργασία του ασθενή .
Τα τελευταία χρόνια , έχουν προταθεί διάφορα μηχανήματα με
στόχο την μείωση της συμμετοχής του ασθενή .
Αναλύοντας και δοκιμάζοντας κλινικά όλο τα τελευταία 
Μηχανήματα , καταλήξαμε στον σχεδιασμό και τη κατασκευή ενός
Νέου συστήματος , του FIRST CLASS το οποίο απαιτεί την 
ελάχιστη συμμετοχή του ασθενή και επιτρέπει την ταχεία άπω 
μετακίνηση των γομφίων ακόμη και όταν ο 2ος γομφίος έχει

ανατείλει πλήρως .