carousel1 carousel2 carousel3 carousel4 carousel5

  

Lyro aligner

Δείμγατα 1
Δείγματα 2
 

Δράση στο εγκάρσιο επίπεδο

Με ορθοπεδικό αποτέλεσμα

Όταν η μεσουπερώιος ραφή ανταποκριθεί στην ορθοπεδική δράση της διεύρυνσης της υπερώας, η διεύρυνση πραγματοποιείται συνήθως μέσω ορθοπεδικών δυνάμεων (σε 3 ενεργοποιήσεις ημερησίως). Η ανταπόκριση της μεσουπερώιας ραφής εξαρτάται από το στάδιο της σκελετικής ωρίμανσης του ασθενή. Η δράση είναι αμφοτερόπλευρη και τα δόντια στηρίγματα μπορούν να είναι: 1οι μόνιμοι γομφίοι, ή 2οι νεογιλοί γομφίοι, ή 1οι νεογιλοί γομφίοι.

ΕικοναŒνα 2). 

 

Με αποτέλεσμα οδοντοφατνιακό
Σε νεαρή ηλικία η συνήθως σε απουσία βιολογική ανταπόκριση της υπερώιας ραφής, η προσπάθεια διεύρυνσης στο εγκάρσιο επίπεδο μπορεί να έχει σαν αντικειμενικό σκοπό την οδοντοφατνιακής μετατόπιση των δοντιών στηριγμάτων (2 ενεργοποιήσεις την εβδομάδα). Η μετατόπιση αυτή κλινικά φαίνεται με μία οδοντική μετακίνηση, η δύναμη που προκαλεί αυτή την μετατόπιση αρχίζει πλησίον του κέντρου αντίστασης του δοντιού και μεταβιβάζεται διαμέσου ενός άκρως άκαμπτου συστήματος. Το αποτέλεσμα της οδοντοφατνιακής μετατόπισης μπορεί να το αντιληφθούμε με διεύρυνση ή με συστολή μέσω χρήσης βίδας που προηγουμένως ενεργοποιήθηκε. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αμφίπλευρο ή μονόπλευρο. Σε περίπτωση αμφίπλευρης ενεργοποίησης τα ενδιαφέροντα στοιχεία πιθανόν να είναι οι 1οι μόνιμοι γομφίοι ή και οι προγόμφιοι. Η ενεργοποίηση για διεύρυνση της ετερόπλευρης συστολής (δεξιά ή αριστερά) γίνεται με πίεση στον 1ο μόνιμο γομφίο χρησιμοποιώντας μια βίδα σχεδιασμένη (κολλημένη) και ένα τρίποδο (τρίγωνο) σταθεροποίησης από τον πρώτο γομφίο της αντίθετης πλευράς και τους πρώτους προγόμφιους (Εικόνες 3 και 4).

 

ΤΟΞΟΕΙΔΕΣ

Μια νέα προοπτική που ασχολείται με τη χρήση βίδας στην υπερώα, με αντικείμενο την οδοντοφατνιακή μετατόπιση, στηρίζεται στην δυνατότητα της βίδας να επιτύχει οδοντικές κινήσεις άπω ή εγγύς στο εσωτερικό της υπερώας.
Οι ενδείξεις στο τοξοειδές επίπεδο είναι πολλές και σημαντικές.
- Διόρθωση της 2ης τάξης κατά Angle μέσω άπω μετακίνησης την άνω γομφίων.
- Αύξηση του χώρου της άνω γνάθου σε οδοντογναθική δυσαρμονία με έλλειψη.
- Εγγύς μετατόπιση δοντιών της άνω γνάθου σε 3 τάξη.
- Οδοντικές μετακινήσεις από ανάγκη προσθετικών λύσεων.
Η δράση στο τοξοειδές επίπεδο αμφοτερόπλευρου τύπου μπορεί να χρησιμοποιεί δόντια σταθεροποίηση τους 1ους μόνιμους γομφίους (για άπω μετακίνηση των 2ων γομφίων ) ή τους 2ους νεογιλούς γομφίους ή 1ους προγομφίους (για άπω μετακίνηση των 1ψν μόνιμων γομφίων). (Εικ. 5).


ΕΙΚ.5 


ΕΙΚ.6

Στην περίπτωση ανωμαλίας 2ης τάξης το θεραπευτικό πρωτόκολλο, περιλαμβάνει: Μηχάνημα άπω μετακίνησης άνω γομφίων με βίδες και τόξο κολλημένο προστομιακά με γατζάκια για ελαστικές διαγναθικές έλξεις της 2ης τάξης, και τόξο κολλημένο στην κάτω γνάθο με δακτυλίους στους 1ους μόνιμους γομφίους. (Εικόνα 6).
Στις ανωμαλίες 3ης τάξης ομοίως χρήση βίδας με στόχο εγγύς μετακίνηση του προσθίου τμήματος της άνω γνάθου, με προσθήκη ορθοπεδικής δράσης ασκούμενη από την "Debute" και ελαστικές διαγναθικές έλξεις για 3η τάξη.(Εικόνα 7). Η δράση, άπω ή εγγύς, που πραγματοποιείται μονόπλευρα στο επίπεδο των γομφίων χρησιμοποιεί μία βίδα ειδική και ένα τρίποδο σταθεροποίησης.(Εικόνες 8α ,8β).


ΕΙΚ.7

ΕΙΚ.8a

ΕΙΚ.8b

 

Εργαστηριακές σημειώσεις διεύρυνσης της Κάτω Γνάθου.

Εισαγωγή:
Ήδη από καιρό στα Αμερικανικά ορθοδοντικά εργαστήρια κατασκευάστηκε μια βίδα εγκάρσια για διεύρυνση της Κάτω Γνάθου.(Εικ. 1,2,3,4).

 


 

Πράγματι είναι μια εξαίρετη παραλλαγή της πλάκας Schwarz, που μπορεί να υποκαταστήσει ενδεχομένως, με διαφορετικά χαρακτηριστικά τους ελαστικούς διευρυντήρες τύπου bi-helix, τον διευρυντήρα της Κάτω Γνάθου του Wilson, ή το τόξο του Burstone.
Αυτό το μηχάνημα τροποποιήθηκε από τον Dr. Williams, ώστε να γίνει πιο ευμετάβολο (ασταθές). Παρακάτω περιγράφονται τα βασικά στοιχεία αυτού του μηχανήματος.
Σταθεροποιείται από 4 δακτυλίους στους 1ους προγόμφιους και 1ους γομφίους, ή αν αυτό είναι αδύνατο, από δακτυλίους σε δόντια που παρέχουν σταθερότητα.(Εικ. 5 και 6).

 

H εξελίκτρα κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι και αποτελεί τροποποίηση της κλασσικής εξελίκτρας για την ταχεία διεύρυνση της υπερώας.
Το κεντρικό σώμα (στέλεχος) υπολείπεται σε διάσταση για να χωρέσει στο μικρό χώρο που διαθέτει η κάτω γνάθος και να δώσει ένα ικανοποιητικό άνοιγμα εγκαρσίως. Στα πλευρά δε, έχει δύο βραχίονες που σχεδιάζονται έτσι ώστε να αγκαλιάζουν τα δόντια στηρίγματα.
Η εξελίκτρα τοποθετείται κάθετα στη μέση γραμμή, στο ύψος του αυχένα των δοντιών και απέχει 1,5 mm από τα ούλα. Το τελικό μέρος των βραχιόνων υποστήριξης είναι σε επαφή? στο μέσο των δακτυλίων των 1ων προγομφίων.
Εικόνες 7, 8.

 

Από αυτό το σημείο ξεκινούν 2 σύρματα σε κάθετη συνάφεια και καταλήγουν σε δύο σωληνίσκους άπω των 1ων γομφίων. Ένα μικρό σύρμα κάθετο στα δύο προηγούμενα τοποθετείται στους 2ους προγομφίους και ένα ανοικτό ελατήριο τοποθετείται μεταξύ σύρματος και αρχής του σωληνίσκου. (Εικ. 9,10,11,12.)

 

 

Αυτό όλο καθιστά το μηχανισμό μερικώς ελαστικό με δυνατότητα κινητικότητας και θα διευκολύνει αναμφισβήτητα την τοποθέτηση του (εικ. 13,14)

 

Συμπέρασμα

Πρακτικά, το μηχάνημα Williams χρησιμεύει για τη θεραπεία των εγκάρσιων προβλημάτων. Είναι αποδεκτό ικανοποιητικά από τον ασθενή, καθ' ότι δεν είναι ορατό, δεν ενοχλεί και ενεργοποιείται ενδοστοματικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με ακίνητα μηχανήματα και μπορεί να παραμείνει στη θέση για σταθεροποίηση.