carousel1 carousel2 carousel3 carousel4 carousel5

  

Lyro aligner

Το Twin Block είναι ένα κινητό λειτουργικό μηχάνημα το οποίο επινοήθηκε από τον Dr.W.J. Clark για τη διόρθωση ανωμαλιών σύγκλεισης και συγκεκριμένα για την προς τα εμπρός μετακίνηση της κάτω γνάθου.

Αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μέρη,σαν ξεχωριστό άνω & κάτω μηχάνημα. Η χρήση του μηχανήματος δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτή την κατεύθυνση,αλλά επεκτάθηκε για μιά ευρύτερη διόρθωση και άλλων συγκλεισιακών προβλημάτων, οπότε και δημιουργήθηκαν διάφορες παραλλαγές του μηχανήματος.

Το Twin Block πέρα από τη γρήγορη διόρθωση της ανωμαλίας της σύγκλεισης που προσφέρει συγρινόμενο με άλλα λειτουργικά μηχανήματα,προσφέρει άνεση στον αρθενή,καλή αισθητική εικόνα αφού είναι σχεδιασμένο χωρίς ορατά πρόσθια σύρματα. Επιπλέον,συμβάλει στην καλή εμφάνιση του προσώπου η οποία βελτιώνεται από της πρώτες ημέρες της εφαρμογής του.

Τέλος η αλλοίωση της ομιλίας είναι περιορισμένη λόγω της άνετης κίνησης της γλώσσας,των χειλέων,και της κάτω γνάθου.


 
για μεγέθυνση κάνετε κλικ επάνω στη φωτογραφία

 

 

 

 

για μεγένθυνση κάνετε κλικ επάνω στη φωτογραφία

SANDER

Μηχάνημα κατάλληλο να επιλύσει προβλήματα με οπισθογναθισμό της κάτω γνάθου, διεύρυνσης άνω και κάτω γνάθου,

καθώς και εξωστοματικού τόξου για την επίλυση προγναθισμού της άνω γνάθου. 
για μεγέθυνση κάνετε κλικ επάνω στη φωτογραφία
 

 

Φάσεις κατασκευής ενός frankel Iγια μεγένθυνση κάνετε κλικ επάνω στη φωτογραφία
FRANKEL I


 
για μεγένθυνση κάνετε κλικ επάνω στη φωτογραφία
 

Κατάλληλο μηχάνημα για να αναπτύξει πολλαπλές λειτουργίες

 

FRANKEL II

 

 

Μηχάνημα κατάλληλο για να αναπτύξει πολλαπλές λειτουργίες. Ενδείκνυται για πραγματοποίηση λειτουργικής θεραπείας στις περιπτώσεις σκελετικής 2 τάξης, κατηγορίας 1 με αξιοσημείωτη υπανάπτυξη της κάτω γνάθου.
Μπορεί να πραγματοποιήσει αύξηση περισσότερο από 6-7mm και μεγάλες μεταβολές του σώματος της κάτω γνάθου, επιλύοντας σοβαρές σκελετικές 2 τάξης περιπτώσεις, επίσης χρησιμοποιείται και σαν θεραπευτικό συγκρατητικό μηχάνημα στο τέλος των ορθοπεδικών θεραπειών 2 τάξης
Να θυμόμαστε ότι υπάρχουν 7 τύποι ρυθμιστών λειτουργίας κατά τον Frankel. Ο γιατρός μπορεί να μας ζητήσει οποιοδήποτε τύπο μηχανήματος με ή χωρίς πιθανά βοηθητικά.

 

 

 

Μηχάνημα κατάλληλο για θεραπείες 3 τάξης σκελετικής και οδοντικής κατά την περίοδο της ανάπτυξης των δομών της άνω γνάθου.
Οι ρυθμιστές λειτουργίας Frankel είναι ακόμα ένα άριστο μηχάνημα λειτουργικής συγκράτησης.

 

 
   

 

Μηχάνημα κατάλληλο για τη διόρθωση ανωμαλιών βάσεως ή κακής θέσεως οδόντων 1 και τάξης 2, που προκαλούνται εν μέρει ή εν όλω εξαιτίας λειτουργικών προβλημάτων.
Με αυτούς τους τύπους μηχανημάτων επιτυγχάνονται τα μέγιστα θεραπευτικά αποτελέσματα όταν τα μηχανήματα χρησιμοποιηθούν στην ηλικία ανάπτυξης.

 
για μεγένθυνση κάνετε κλικ επάνω στη φωτογραφία

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ "BIONATOR"

 
Μηχάνημα κατάλληλο για τη διόρθωση ανωμαλιών βάσεως ή κακής θέσεως οδόντων 3 τάξης, που προκαλούνται εν μέρει ή εν όλω εξαιτίας λειτουργικών προβλημάτων.
Οι φωτογραφίες που επιδεικνύουν το Bionator αφορούν το στάνταρ μηχάνημα.
Στην καθημερινή πρακτική είναι συχνή η χρήση βοηθητικών όπως π.χ. τόξα Frankel, απωθητήρας χειλέων (lip bumper), ιδιαίτερα προπετάσματα κ.λ.π.

 

"BIONATOR" ΜΕ ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑ
Οι θεραπευτικές ενδείξεις είναι ίδιες με τον τύπο Bionator, προτιμάται το Bionator με προπέτασμα όταν υπάρχει επιβάρυνση από κατάποση με παρεμβολή της γλώσσας ή πρόβλημα θηλασμού.

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΕ ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΟΠΙΣΘΙΑ)

Μηχάνημα κατάλληλο για να πραγματοποιήσει εγκάρσια διεύρυνση στον φραγμό των οδόντων της άνω και κάτω γνάθου.

Μπορεί να πραγματοποιήσει ακόμα, χάρη στο ειδικό κατασκευαστικό δάγκωμα, μία κίνηση εμπρόσθια του σώματος της κάτω γνάθου.

Τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού και η εν συνεχεία κατασκευή επιτρέπουν χάρη στα ακρυλικά πτερύγια ή πιθανή μαγνητική ανύψωση την αλλαγή των αξόνων ανατολής των οδόντων ή την συμβολή σε μία διαφορετική κάθετη διάσταση του ασθενούς.

 

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ ΠΡΟΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ(MAJ)

 

Εξέλικτρα εγκάρσιας διεύρυνσης, χειλική αποσπώμενη πλάκα και σωληνίσκοι για να επιτευχθεί εξωστοματική έλξη.

 

Aγκιστρα ADAMS στους 14-24 και άγκιστρα με πτερύγια στους 15-26/25-26. Μηχάνημα κατάλληλο για τη δημιουργία μιας σειράς μετακινήσεων λειτουργικών και μηχανικών. Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις τάξεως 2 κατηγορία 1 με επικρατούντα οπισθογναθισμό της κάτω γνάθου. Όπως όλα τα μηχανήματα που είναι κατάλληλα να μεταβάλλουν τη θέση στο χώρο του σώματος της κάτω γνάθου, είναι αναγκαίο για την κατασκευή ένα κερί δείξεως στην συνήθη θέση σύγκλισης και μία λήψη εις μία σωστή θεραπευτική θέση. (Δάγκωμα κατασκευής).